Strategii si Proiecte

Proiect : CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL - O SANSA PENTRU COPII SI TINERII AFLATI IN SITUATII DE RISC

Proiect finantat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
Continutul acestui website nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a FRDS si a Granturilor SEE 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor website-ului
Pentru informatii oficiale despre Granturile SEE accesati www.eeagrants.org In perioada 02.12.2014 - 31.04.2016 primaria Corbasca va implementa in cadrul programului RO10 "Copii si tineri in situatii de risc, Reducerea inegalitatior, Antidiscriminare, Incluziune sociala" PEL 032, finantat din Granturile SEEA GRANTS, 85% si Guvernul Romaniei 15% prin OP: Fondul Roman de Dezvoltare Sociala. Implementarea proiectului "Centrul educational - cultural pentru cetatenii de etnie roma si cetatenii nevoiasi din comuna" se desfasoara in baza contractului nr. 30L din 02.12.2014 SEE. Scopul proiectului este construirea si amenajarea in satul Bacioiu a unui Centru Social Multifunctional pentru copii si tineri, precum si parintii/tutorii legali ai acestora, care sa contribuie la prevenirea parasirii timpurii a scolii sau a abandonului scolar pe de o parte, si cresterea gradului de incluziune sociala pe de alta parte, prin dezvoltarea unor servicii socio-educative integrate si prin cresterea implicarii principalilor actori sociali ai comunitatii locale. - Servicii educationale complmentare pentru copii (meditatii scolare, activitati de gradinita pentru prescolari, cluburi extrascolare) -Servicii de reintegrare scolara a elevilor ce au abandonat scoala -Servicii de educatie pentru viata (consilierea tinerilor, parintilor sau tutorilor cu probleme de sanatate, igiena, planificarea familiala - evitarea sarcinilor nedorite, cresterea si ingrijirea copilului, etc) -Servicii de informare pe problematica proiectului. -In data de 21.12.2014 a avut loc in comunitatea Bacioiu informarea acesteia cu privire la semnarea acordului de grant intre primaria Corbasca si F.R.D.S. si inceperea implementarii PEL 032. Cu aceasta ocazie a avut loc o adunare publica unde au patricipat aproximativ 130 de persoane (beneficiari directi si indirecti), membrii grupului de initiativa (presedinte: Calin Gheorghe, vicepresedinte: Marior Ludovic, secretar: Vidrascu Cornel), domnul primar Ciobotaru Vasilica, manager proiect Vasiloiu Ionel, specialist achiziii publice Frunzete Vasile si actori principali ai comunei. invitatie sigle